Шиян Анатолій Антонович

Розробки

 

Розробки

 =      Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма виявлення агентів загроз конфіденційності на основі множини спільнот соціальної мережі» / А.А. Шиян, Л.О. Нікіфорова,  М.В. Чернецька // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70709. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 27.02.2017.

=     Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма розширення досліджень за методом розрахунку соціометричних показників використовуючи належність до множини спільнот» / Л.О. Нікіфорова,  А.А. Шиян, М.В. Чернецька // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70710. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 27.02.2017.

=    Комп’ютерна програма «Знаходження рішень ігор в нормальній формі для різних концепцій розв’язку «Теоретик 1.0» («Теоретик 1.0»)» / І.В. Заступ, Л.О. Нікіфорова, А.А. Шиян // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 62387. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 05.11.2015.

=    Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма визначення груп ризику витоку інформації на підприємстві із використанням соціальних мереж» / А.А. Шиян, Л.О. Нікіфорова,  Горох Н.В. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64825. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 07.04.2016.

=     Комп’ютерна програма «Комп’ютерна програма модифікації методу розрахунку соціометричних показників» / Л.О. Нікіфорова,  А.А. Шиян, Горох Н.В. // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 64826. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 07.04.2016.

=   Комп’ютерна програма «Структуризатор бази даних згідно цільової функції (СБД ЦФ)» / А.А. Шиян, Л.О. Нікіфорова, С.В. Костішин // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47738. – К. : Державна служба інтелектуальної власності України. – Дата реєстрації : 11.02.2013.

=    Грубник В.В., Грубник Ю.В., Малюта Н.П., Шиян А.А. Способ лечения опухоли трахеи и бронхов.-Авторское свидетельство №1624748, заявка №4604444.

=    Шиян А.А., Анисимов К.И., Хвостанцев В.Б., Пушкин Е.Г. Плавучий волнолом. АС 1208128 //Бюллетень изобретений. – 1986.- №4.

 

Аналітичні матеріали

=      Шиян А. Провінційні ВНЗ: стратегія виживання / Освітня політика // Портал Громадських експертів. – 25.09.2017. Доступ за адресою: http://www.education-ua.org/ua/articles/1057-provintsijni-vnz-strategiya-vizhivannya.

=      Шиян А. Інтеграція інституту вищої освіти до світового освітнього простору: останній шанс / Освітня політика // Портал Громадських експертів. – 28.12.2017. Доступ за адресою: http://www.education-ua.org/ua/articles/archive/1107-integratsiya-institutu-vishchoji-osviti-do-svitovogo-osvitnogo-prostoru-ostannij-shans.


Розроблені, апробовані та впроваджені технології

1.      «Управління мотивацією та прийняттям рішення заданого керівника (в тому числі із використанням інших менеджерів «всліпу»)».

2.      «Технології оптимізації управління фірмою».

3.      «Виборчі технології: приведення до влади наперед заданих осіб/партій».

4.      «Управління соціально-економічним станом розвинених країн (технології для дестабілізації та для захисту)».