Шиян Анатолій Антонович

Навчально-методична робота

 

Навчально-методичні роботи, опубліковані за останні 10 років

Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. Управління процесами прийняття інноваційних рішень в сфері high technologies. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 87 с.

=   Системний аналіз. Навчальний посібник ВНТУ / О. М. Роїк, А. А. Шиян, Л. О. Нікіфорова. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 83 с. Доступ за адресою: . http://nikiforova.vk.vntu.edu.ua/file/bfb63146b18f718fe1ff1ed4ce9b9a58.pdf.

1.Практична політологія. Навчальний посібник: МОН України / За ред. В.П. Горбатенка. – К: Академія, 2008. – 472 с. / Розділ 3.5. Моделювання політичних процесів. (С.Г. Денисюк, А.А. Шиян). – С. 453-464.

2. Шиян А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем: Навчальний посібник: МОН України. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. – 228 с.

3. Шиян А.А. Управління розвитком соціально-економічних систем. Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті: Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 162 с.

4. Небава М.І., Шиян А.А. Теорія та тренінг з технології прийняття управлінських рішень: Навчальний  посібник. –  Вінниця: ВНТУ, 2009. –  59 с.